Auteur:

Gepubliceerd op: 26-03-2019

Vanuit EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een oproep gelanceerd in het kader van het bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale besturen (prioriteit 2, specifieke doelstelling 2).

De focus van de oproep: intergemeentelijke samenwerking op het vlak van dienstverlening aan ondernemers, en de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Directe betrokkenheid van gemeenten is noodzakelijk. Er is een budget van 2,5 miljoen euro EFRO-steun beschikbaar. Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40 % en kan aangevuld worden met andere cofinanciering tot maximaal 85 % van de totale projectkosten. De vooraanmelding van projecten loopt tot vrijdag 26 april. Definitieve projecten moeten uiterlijk donderdag 27 juni ingediend worden. Op woensdag 3 april is er een infosessie over deze oproep.

Meer informatie over deze oproep.

Voor vragen, aftoetsen van ideeën of projectvoorstellen mag je ons altijd contacteren.

Stefan Thomas