Auteur:

Gepubliceerd op: 27-06-2019

Op 20 juni is binnen het EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020 een oproep gelanceerd met de focus op het realiseren of verder uitbouwen van Mobipunten. Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden. Deze vervoersmodi zijn op elkaar afgestemd en worden bij voorkeur aangevuld met extra diensten. Doel van de mobipunten is de combimobiliteit te faciliteren: de toegang tot en de overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden.

De oproep is specifiek gericht op mobipunten van minstens regionale schaal. Projecten moeten gerealiseerd worden vóór eind 2022. Het moet gaan om investeringsprojecten. Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40,00%. De maximale steuntoekenning per project is vastgelegd op 750.000,00 euro. Voor deze oproep is een budget van 2,5 miljoen euro beschikbaar. De oproep loopt tot vrijdag 27 september 2019. Meer info

Stefan Thomas