Gepubliceerd op: 27-08-2019

Lokale besturen kunnen voortaan zelf bijdragen bij het inperken van sociale inbreuken bij de productie van natuursteen door aan te sluiten bij het initiatief TruStone. 
Steden en gemeenten zijn een belangrijke afnemer van natuursteen. Denk aan dorpspleinen, bestrating en gevels van gebouwen. In veel gevallen is het echter niet duidelijk waar de aangekochte natuursteen vandaan komt en in welke arbeidsomstandigheden hij is geproduceerd. Veel natuursteen is afkomstig uit landen waar er reële risico’s zijn op de schending van mensenrechten en de fundamentele arbeidsnormen. Die risico’s wil elke aanbestedende overheid uiteraard zoveel mogelijk beperken, of indien mogelijk zelfs uitsluiten. In het verleden heeft het gebruik van dergelijke natuursteen bovendien al meermaals aanleiding gegeven tot controverse.

De Vlaamse Overheid en de bedrijven uit de natuursteensector tekenden een overeenkomst waarbij ze zich engageren voor een meer duurzame en verantwoordelijke productie en inkoop van natuursteen, het Initiatief TruStone. Hiermee willen ze problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aanpakken. De verbeterde aanpak is ook heel relevant voor lokale besturen die continu werkzaamheden uitvoeren aan hun patrimonium of de publieke ruimte.
  
Wie zich aansluit bij het Initiatief TruStone engageert zich om in overheidsopdrachten die natuursteen omvatten clausules op te nemen die stellen dat de leverancier zijn keten inzichtelijk moet maken en mogelijke mistoestanden moet aanpakken. De desbetreffende clausules vind je hier
 
Als een groot aantal lokale besturen de verklaring ondertekent, is dit een belangrijk signaal aan bedrijven dat het vanaf nu de norm is om verantwoordelijkheid te nemen voor sociale omstandigheden in de keten. 
Lokale besturen die aangesloten zijn bij het TruStone initiatief kunnen bovendien voor ondersteuning bij de controle van de due diligence verplichtingen van de aangesloten bedrijven, ook terecht bij het secretariaat van het TruStone initiatief via InitiatiefTruStone@ser.nl of tel: +31 (0)70 3499 545.
 
Aansluiten kan door deze ‘Verklaring initiatief Trustone voor lokale besturen’ te ondertekenen. Laat dit ook vóór 1 oktober 2019 weten aan onze stafmedewerker duurzame overheidsopdrachten Leen Van der Meeren
 
Meer info vind je ook op de website van het initiatief.