Auteur:

Gepubliceerd op: 09-03-2022

Vinden fietsers makkelijk een parkeerplaats? Welke stallingen zijn overvol? En welke zijn onderbenut? Het is voor wegbeheerders vaak moeilijk fietsparkeervoorzieningen op te volgen en deze vragen goed te beantwoorden. Daarom werkt Fietsberaad Vlaanderen samen met ProVelo aan een kader voor fietsparkeertellingen, met ondersteuning van de FOD Mobiliteit en Federaal minister van mobiliteit G. Gilkinet.

Gezocht: 10 proefgemeenten

We zoeken nog een 10-tal gemeenten, zowel Vlaamse, Brusselse als Waalse, die mee willen werken aan de ontwikkeling van het kader voor fietsparkeertellingen én die het ook willen testen. Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich voor 25 maart aanmelden bij Fietsberaad Vlaanderen. Alle info vind je op de website van Fietsberaad.

Wout Baert