Gepubliceerd op: 18-09-2020

Sinds juli 2010 is het elektronische Europese rijbewijs (bankkaartmodel) in België van toepassing. Net zoals de elektronische identiteitskaart is dit rijbewijs slechts 10 jaar geldig, waardoor de eerst afgeleverde rijbewijzen binnenkort zullen komen te vervallen en hernieuwd moeten worden.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer beslist in dit kader echter om de burger hier niet persoonlijk van op de hoogte te brengen, maar voorziet enkel in affiches die de gemeentelijke diensten in hun kantoren kunnen ophangen.

Vele gemeenten zijn van mening dat de burger op deze manier onvoldoende geïnformeerd wordt over de nood om tijdig een hernieuwing aan te vragen en opteren voor een gulden middenweg, waarbij de houder van een rijbewijs minstens éénmaal individueel op de hoogte wordt gesteld dat het rijbewijs zal gaan vervallen.

VVSG en VLAVABBS stelden in dit kader een schrijven op aan de FOD Mobiliteit en minister Bellot. Daarin doen we een voorstel om aan deze wens van de gemeenten tegemoet te komen. De inhoud van de brief kan je hier nalezen.

Een update in dit dossier kan je hier terugvinden.