p

Auteur:

Gepubliceerd op: 03-11-2020

De Vlaamse Regering keurde op 25 juni 2021 opnieuw een afwijking op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging goed. Er werden reeds afwijkingen goedgekeurd op 27 maart 2020, 30 oktober 2020 en 23 april 2021, gezien de toenmalige noodsituatie. 

Concreet betekent dit het volgende:

1. Bij crematie valt het verplichte tweede advies van de geneesheer weg als:

  • het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest;
  • het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis of een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest en de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt bevestigt dat het overlijden te wijten is aan het Covid-19.

Deze afwijkingen treden in werking op 1 juli 2021 en blijven van kracht tot en met 15 oktober 2021.

Lotte Van Liefde