Auteur:

Gepubliceerd op: 03-11-2020

De Vlaamse Regering keurde op 30 oktober 2020 opnieuw een afwijking op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging goed. Een eerste afwijking werd reeds door de Regering goedgekeurd op 27 maart 2020, gezien de toenmalige noodsituatie. Deze regeling kwam echter te vervallen op 17 juli 2020.

Omdat er ook nu een toenemend aantal overlijdens wordt waargenomen ten gevolge van de coronacrisis, wordt de afwijkingsregeling opnieuw ingevoerd. Concreet betekent dit het volgende:

1. Bij crematie valt het verplichte tweede advies van de geneesheer weg als:

  • het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest;
  • het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis of een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest en de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt bevestigt dat het overlijden te wijten is aan het Covid-19.

2. Meerdere niet-gecremeerde stoffelijke overschotten kunnen gezamenlijk vervoerd worden.

Deze afwijkingen treden in werking op de dag die volgt op de bekendmaking van het Besluit in het Belgisch Staatsblad. De bekendmaking gebeurde op 5 november 2020, dus de afwijkingen treden op 6 november 2020 in werking. Deze zullen van kracht blijven tot en met 30 april 2021.

Meer info

Inforumnr. 339994

Lotte Van Liefde