Stedenbouwkundige verordening

Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Stedenbouwkundige verordingen leveren een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente of een deel ervan. Zo zijn er bijvoorbeeld gemeenten die via een stedenbouwkundige verordening het parkeren in goede banen leiden of het instrument gebruiken om stad aantrekkelijk te houden voor gezinnen door het opsplitsen van eengezinswoningen aan nadere voorwaarden te onderwerpen.

Het instrument van de stedenbouwkundige verordening is een aantrekkelijk instrument, omdat onder andere er géén openbaar onderzoek nodig was. Dit is echter een tijdje geleden veranderd. De regelgeving bepaalt nu dat er wél altijd een openbaar onderzoek nodig is.

Bovendien adviseert de Vlaamse overheid momenteel, naar aanleiding van recente rechtspraak, dat als de gemeente een nieuwe stedenbouwkundige verordening opstelt, die gemeente eerst ook een milieueffectenrapport opmaakt of minstens nagaat of er door die verordening betekenisvolle gevolgen te verwachten zijn voor mens en milieu. 

Daarmee is het instrument van de verordening -helaas- een traag en duur instrument geworden, waardoor het, net zoals de ruimtelijke uitvoeringsplannen waar ook de impact op mens en milieu expliciet moet worden nagegaan, toch heel wat van haar praktische bruikbaarheid  heeft verloren.  Anderzijds: op regelgeving die niet bestendig blijkt te zijn als ze wordt aangevallen, zit niemand te wachten.

Lees er hier meer over.

Xavier Buijs