Auteur:

Gepubliceerd op: 11-11-2020

Het Agentschap Zorg en Gezondheid maakte een overzicht van mogelijke tijdelijke oplossingen voor zeer acute noden in de zorgsector. Het document biedt een antwoord op de vraag waar je je zoektocht naar extra ondersteuning kan starten. Ondertussen lopen ook de de VIA-onderhandelingen voor meer structurele oplossingen. De VVSG pleit daarbij voor een sterker Vlaams engagement naar het zorgpersoneel.

Op de VVSG-coronapagina voor personeel & organisatie vind je een opsomming van de juridische technieken om personeel in andere diensten, of bij een andere werkgever, in te zetten. De pagina geeft duidelijk weer hoe je de personeelsinzet juridisch-technisch regelt. Bekijk ook de aanbevelingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur rond de personeelsmogelijkheden om het werk zo goed mogelijk te blijven organiseren.

In dit kader zijn nog een aantal andere initiatieven genomen. De eerste is een tijdelijke versoepeling van verpleegkundige activiteiten door niet-verplegend personeel. Andere personen dan verplegend personeel - gezondheidszorgbeoefenaars, maar ook derden - mogen in het kader van de pandemie ook verpleegkundige activiteiten uitoefenen.

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bedoelde activiteiten wordt dan ook tijdelijk aangepast. Het wetsvoorstel is goedgekeurd in het parlement, treedt in werking na publicatie in het Belgisch Staatsblad en heeft een looptijd tot 1 juli 2021.

Ten tweede zullen studenten tijdelijk meer arbeidsuren mogen presteren. De arbeidstijd van studenten die in het vierde kwartaal van 2020 en in het eerste kwartaal van 2021 in de zorg- en onderwijssector aan de slag zijn, wordt niet meegeteld in het maximum aantal uren van 475 uur per jaar dat studenten normaal gezien mogen tewerkgesteld zijn. Dat heeft het federaal parlement op 29 oktober 2020 beslist.

Marijke De Lange