Auteur:

Gepubliceerd op: 12-03-2020

Het Centrum voor Cybersecurity ontving in 2019 meer dan 1,7 miljoen verdachte berichten via het mailadres verdacht@safeonweb.be en kon daardoor meer dan 4.000 valse websites laten blokkeren.
 
Daarmee is de strijd nog niet gestreden. De jongste weken merkt het CCB een enorme piek van valse SMS, die vaak van een bank of een officiële instelling lijken te komen. Ze vragen met aandrang om actie te ondernemen, zoniet zal jouw rekening geblokkeerd worden of een gerechtsdeurwaarder langskomen. Op die manier oefenen criminelen druk uit en moedigen ze je aan om op een link te klikken. De slachtoffers vallen als vliegen: ook politiediensten en de banken zelf trekken aan de alarmbel. Het CCB werkte campagnemateriaal uit en roept op om de campagne met medewerkers, klanten en burgers te delen vanaf 23 maart 2020.
 
De politiediensten en het CCB waarschuwen ook voor berichten waarbij je onder druk wordt gezet om beslissingen te nemen naar aanleiding van het Coronavirus. De methode: een brief van een zogenaamde gezondheidsbeschermingsautoriteit die je ervan op de hoogte brengt dat er voor jou een mogelijk risico bestaat. Bij de mail is een Word-document gevoegd. Als je het opent, installeer je malware. Of ook: op je sociale mediaprofiel of via je berichtensysteem ontvang je een link die bijvoorbeeld de aandacht vestigt op een ontdekking over het coronavirus. Wanneer je de video bekijkt, start je ook de installatie van de malware.
 
We adviseren lokale besturen om op hun hoede te blijven voor verdachte berichten, ongeacht de wijze waarop ze verkregen worden en zeker als ze gepaard gaan met enige tijdsdruk. Meer informatie: www.safeonweb.be.

De werkgroep informatieveiligheid bij VVSG volgt de adviezen van het CCB nauw op en bespreekt ze met de functionarissen voor de gegevensbescherming van de Vlaamse lokale besturen, de Vlaamse overheid en de Vlaamse Toezichtscommissie. Cybersecurity vormt het centrale thema dit werkjaar.

Tom De Schepper