Auteur:

Gepubliceerd op: 20-10-2020

Vanaf 1 juni 2021 moeten alle diensten gezinszorg én indicatiestellers voor de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de voormalige Vlaamse zorgverzekering), de zorgbehoefte bepalen met een nieuw instrument: de BelRAI Screener die de BEL-profielschaal zal vervangen. Alle indicatiestellers moeten verplicht een opleiding volgen en daarvoor heeft VVSG een opleidingstraject uitgestippeld.

Het Netwerk Thuiszorg van de VVSG organiseert tussen februari en april 2021 opleidingssessies van twee halve dagen, om aan de slag te gaan met het nieuwe instrument. Aanvullend zal je zelfstandig een module e-learning van een halve dag moeten doorlopen, die nader toegelicht wordt tijdens de opleiding.

Praktisch:

Indien je organisatie 4 indicatiestellers of meer telt, kan je deelnemen aan de train-the-trainer opleidingen van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Zij stuurden alle organisaties die een trainer afvaardigen een mail. Wie die nog niet ontvangen heeft kan hiervoor via mail contact opnemen. Meer informatie vind je in het voorzien document.

Bepaalde welzijnsverenigingen en besturen leiden zelf een trainer op en stellen hun interne opleiding open. Ben je lid van of is er een samenwerking met één van onderstaande organisaties? Schrjf je dan in bij hun contactpersoon.

Voor meer info en inschrijvingen kan je hier terecht.

Op 19 oktober vond een uitgebreide toelichting rond BelRAI plaats. De opkomst was overweldigend groot, waardoor de limieten van MS Teams een struikelblok vormden. We hopen dat zij die er niet konden deelnemen wel geholpen zijn met de presentatienota en de opname en presentatie.

Leen Van Den Heuvel