Auteur:

Gepubliceerd op: 17-06-2022

Het tekort aan kinderbegeleiders speelt veel kinderopvangvoorzieningen parten. Oningevulde vacatures, maar ook een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim brengen de dienstverlening in het gedrang.

Opgroeien roept in een snelinfo de organisatoren op om - bij personeelstekorten - voorrang te geven aan de vergunningsvoorwaarden. De kwaliteit en veiligheid van het aanbod moet gegarandeerd blijven, ook als er een personeelstekort is. 

Een kinderopvangvoorziening kan daarom, als een noodplan zich opdringt, de dienstverlening beperken en bijv. tijdelijk een opnamestop invoeren, de capaciteit beperken, de opvanguren per dag beperken enz.  Tijdelijke beperkingen aan de dienstverlening moeten gemeld worden aan Opgroeien (klantenbeheer), maar zullen geen impact hebben op de subsidie. 

Ondersteuning lokaal loket

Opgroeien roept organisatoren ook op om een beperking van de dienstverlening te melden aan het lokaal loket. Ouders kunnen immers door een beperking van de opvanguren en -dagen op zoek moeten gaan naar alternatieven. Of het lokaal loket kan kinderopvangvoorzieningen adviseren over de te maken keuzes inzake beperking dienstverlening. 

VVSG formuleerde 9 voorstellen 

Het tekort aan personeel werd door de VVSG al eerder aangekaart. VVSG formuleerde 9 beleidsvoorstellen om het probleem van het tekort aan kinderbegeleiders aan te pakken. Lees de voorstellen hier: 

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/personeelsuitdagingen-in-de-kinderopvang

Ann Lobijn