culturele ambassadeurs

Auteur:

Gepubliceerd op: 31-10-2019

Graag vestigen we je aandacht op onze nieuwe subsidieronde van de Nederlandse ambassade.

Wie?

De Nederlandse ambassade kan Belgische instellingen financieel ondersteunen bij het presenteren of programmeren van Nederlandse kunstuitingen. Een subsidie wordt alleen verstrekt aan Belgische organisaties. Individuele kunstenaars die een project willen opstarten in België, adviseren wij contact te zoeken met Belgische organisaties die actief zijn in het betreffende vakgebied.

Wat?

Een project komt in aanmerking voor subsidiëring wanneer het een bijdrage levert aan de versterking van het culturele profiel van Nederland in België en de samenwerking tussen beide landen. Hoewel de subsidie voor alle culturele disciplines kan worden aangevraagd, wordt voorrang gegeven aan projecten m.b.t. de creatieve industrie, podiumkunsten, beeldende kunst en literatuur.

De volgende posten komen in aanmerking: reis- en verblijfkosten van Nederlandse deelnemers, communicatie en transport.

Kijk voor alle informatie en het aanmeldformulier op https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/belgie/cultuur/subsidieregeling

Wanneer?

Dien je aanvraag vóór 24 november 2019 in. De subsidie is bedoeld voor projecten die starten tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020. De volgende deadlines zijn op: 15 maart en 19 juli 2020.

Delen?

Deel deze oproep gerust via facebook, instagram of twitter.

Vragen?

Contacteer mirthe.demaerel@minbuza.nl.

Hilde Plas