Auteur:

Gepubliceerd op: 20-01-2020

Eind vorig jaar kende Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters voor 2019 nog 17 gemeenten een subsidie veilige schoolomgevingen toe, voor in totaal 56 projecten. Het gaat om projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen op hun grondgebied verhogen. De middelen werden afgelopen jaar al onder andere ingezet om een schoolstraat in te richten, fiets- en voetpaden heraan te leggen, markeringen, signalisatie en straatmeubilair aan te brengen én om een fietsbeloningssysteem op te zetten.

Ook in 2020 wil de minister gemeenten aansporen om gebruik te maken van deze subsidie.
 

Kleine ingrepen voor meer veiligheid

De subsidie is gericht op projecten voor de beveiliging van een schoolomgeving door kleine ingrepen. De subsidie per schoolomgeving bedraagt maximaal 25.000 euro en maximaal 50% van de uitgaven die voor subsidie in aanmerking komen.

Meer info vind je op de webpagina van de Vlaamse overheid.

Opgelet: de toelichting op de website van de Vlaamse overheid vermeldt er niet bij dat de projecten moeten worden uitgevoerd binnen zes maanden na de goedkeuring van de subsidie.

 

BVR 29.03.2019 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolomgevingen, Inforumnummer 329361

Erwin Debruyne