Auteur:

Gepubliceerd op: 29-06-2021

Na een intensief voorbereidend traject, dat ze samen met hun leden hebben doorlopen in de afgelopen twee jaar, kondigt ISB met trots hun nieuwe naam aan.

Netwerk Lokaal Sportbeleid is vanaf heden de vlag die de lading dekt. Of het nu het zwembad, de sportdienst, het recreatiedomein of de sportinfrastructuur is, ISB en haar leden staan volledig in functie van een sterk lokaal sportbeleid. Dit sterk lokaal sportbeleid profileert zich als volwaardig beleid binnen het lokale bestuur én met een sterke netwerklink naar andere overheden, sportactoren en sectoren.

Als dynamische ledenvereniging en community wil Netwerk Lokaal Sportbeleid professionals uit het sportieve werkveld verbinden. Met de vinger aan de pols leggen ze de juiste connecties voor het delen en uitwisselen van nog meer kennis, offline én online. De nieuwe huisstijl en website lokaalsportbeleid.be ondersteunt de nieuwe naam.

Niet alles verandert, zo blijft de rol van kenniscentrum essentieel en levert de nieuwsbrief nieuws op maat aan. Het vaktijdschrift van Netwerk Lokaal Sportbeleid, boordevol praktijkverhalen en interviews, valt bij leden nog steeds 5 keer per jaar in de bus. Je kan Netwerk Lokaal Sportbeleid ook volgen via Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram.

Verder blijft Netwerk Lokaal Sportbeleid leden begeleiden met vormingen en opleidingen. Soms zelfstandig vanuit de eigen expertise, soms samen met andere specialisten en partnerorganisaties. Aandacht voor maatschappelijke tendensen is gegarandeerd.

Vanuit de VVSG wensen wij hen alle succes toe en rekenen we op een intensieve samenwerking met deze gewaardeerde partner.

Henk Keygnaert