Auteur:

Gepubliceerd op: 26-11-2019

De Vlaamse gemeenten realiseerden voor het boekjaar 2019 2,2 miljard euro ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB). Dat bedrag was nooit hoger en is 14% meer dan de APB-ontvangsten uit het boekjaar 2018. In de boekjaren 2017 en 2018 gingen de APB-ontvangsten zelfs achteruit, telkens met 2%.

De APB-ontvangsten van een gemeente in één boekjaar zijn afhankelijk van het inkohieringsritme van de FOD Financiën en van de aanslagjaren die ingekohierd worden. In het boekjaar werd 1,5 miljard euro van het aanslagjaar 2018 ingekohierd en al een substantieel deel van het aanslagjaar 2019, namelijk 750 miljoen euro. Dat laatste is een kwart meer dan de voorbije jaren. De APB-ontvangsten van het aanslagjaar 2018 waren ook hoog en bedroegen 3,5% meer dan het aanslagjaar 2017.  

De inkohieringen voor de Vlaamse gemeenten opvolgen.

Ben Gilot