Auteur:

Gepubliceerd op: 11-05-2021

Geweld en agressie door cliënten, patiënten, collega's, omstaanders of anderen tegen hulpverleners is altijd ontoelaatbaar. Tot op vandaag zijn er echter weinig gegevens beschikbaar rond deze problematiek. Om een duidelijk zicht te krijgen op de ware omvang is het belangrijk om informatie te vergaren. Vias institute doet dit door middel van een nationale bevraging en nodigt elke hulpverlener uit om deze vragenlijst in te vullen.

Je kan de bevraging rechtstreeks invullen via deze link, en dit tot en met 15 juni 2021. De link is voorzien van de nodige beveiliging.


Deelname brandweerzones


Om geweld en agressie tegen hulpverleners van de brandweerzones in kaart te brengen, wordt de mogelijkheid geboden om vrijblijvend de eigen hulpverleningszone aan te duiden. Dit zal ons toelaten om acties specifiek voor de brandweerzones te ondernemen. Het is belangrijk om, ook als je geen agressie meegemaakt hebt, de vragenlijst mee in te vullen.

De personeelsleden van de hulpverleningszones ontvangen, via de eigen communicatiemiddelen van de hulpverleningszones, ook de vraag om de Vias-vragenlijst in te vullen.


Partners bij dit onderzoek


Zowel bij de voorbereiding als de uitvoering van het onderzoek is nauw samengewerkt met de FOD Volksgezondheid, FOD Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Civiele Veiligheid), Netwerk Welzijn op het Werk (Netwerk Brandweer), Rezonwal (Vereniging van de Waalse en Duitstalige hulpverleningszones) en Brandweer Brussel.

De resultaten van dit onderzoek worden op een globale en vertrouwelijke wijze verwerkt en geanalyseerd door Vias, die de vertrouwelijkheid garandeert.

Netwerk Brandweer hoopt samen met Vias dat zoveel mogelijk hulpverleners meewerken aan dit onderzoek. Het is voor de brandweerzones en andere hulpverleners immers cruciaal om inzicht te krijgen in deze problematiek en de mogelijke oplossingen. Want voor geweld tegen hulpverleners bestaan geen excuses!


Meer info?


Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via mail. Alvast onze oprechte dank voor je medewerking en betrokkenheid. Aarzel niet om de vragenlijst door te sturen naar belanghebbenden.

Cathy De Schryver