Auteur:

Gepubliceerd op: 14-10-2019

Lokale besturen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe problemen waarvoor ze op zoek zijn naar innovatieve oplossingen. In een wereld van snelle technologische vooruitgang is het vaak een hele uitdaging om op eigen houtje te innoveren. Een mogelijk antwoord is de methodiek van het samen innoveren door het brede publiek actief te betrekken bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen (open innovatie). Bij open innovatie verschuift de rol van het bestuur van probleemoplosser naar oplossingszoeker: eerder dan problemen te lijf te gaan met enkel de interne middelen, wordt een oplossing gezocht door gebruik te maken van innovatieve kennis die intern én extern aanwezig is. Het aanboren van dergelijke externe kennis omvat veelal een brede groep actoren die in het verleden misschien minder in contact kwamen met overheden, zoals startups, KMO’s, niet-gouvernementele organisaties en burgers.

De Vlerick Business School heeft samen met de VVSG onderzocht in welke mate lokale besturen op vandaag gebruik maken van dit open innovatiemodel en welke percepties hierrond bestaan.

135 lokale besturen namen deel aan de bevraging. De resultaten van het onderzoek lees je in het onderzoeksrapport. De komende maanden gaan we verder met de resultaten van dit onderzoek aan de slag en bekijken we hoe we de kennis rond open innovatie en crowdsourcing bij onze leden kunnen verhogen en hoe we tegemoet kunnen komen aan een aantal noden die er zijn om drempels weg te nemen.

Nathalie Dumarey