Auteur:

Gepubliceerd op: 11-08-2020

Kon de COVID uitbraak in woonzorgcentra beperkt of voorkomen worden? En welke maatregelen hadden de afgelopen maanden het meeste effect? Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (ZOG) voert een ondezoek naar dit thema, om er zo voor te zorgen dat men beter bewapend is bij toekomstige crisissituaties.

De bevraging beperkt zich tot de structuur en organisatie van de instelling en wil ook een antwoord bieden op de specifieke zorgvraag van de klant. In eerste instantie zal vooral naar het medisch perspectief gekeken worden: wat zijn de beste preventieve maatregelen en/of structuren?

De enquête kan ingevuld worden tot 24 augustus 2020. Alle deelnemers krijgen de resultaten van het onderzoeksrapport toegestuurd. Dit rapport zal ook verder toegelicht worden tijdens de overlegvergaderingen van de koepels. Het ZOG hoopt in een latere fase ook een gedocumenteerd instrument te kunnen presenteren waarmee zorginstellingen aan de slag kunnen.

Je kan de bevraging online invullen. In kader van de GDPR wetgeving zullen de verzamelde data enkel gebruikt worden voor dit onderzoek en worden ze niet gedeeld met derden.

Bij vragen of opmerkingen kan u steeds contact opnemen met:

Tim Reddé