Auteur:

Gepubliceerd op: 30-03-2021

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het subsidiebesluit van 22 november 2013. Met deze wijziging wil de Vlaamse Regering het voor lokale loketten kinderopvang mogelijk maken om het inkomenstarief te simuleren of een attest inkomenstarief aan te kunnen vragen in naam van de ouders.

Ouders waarvan het kind naar een opvang gaat waar ze betalen volgens inkomen, hebben een attest inkomenstarief nodig. Ouders kunnen dit aanvragen via Mijn Kind en Gezin. Wanneer een ouder ondersteuning nodig heeft om dit attest aan te vragen, bijvoorbeeld omdat de ouder geen eID heeft of computer, dan kan hij of zij vandaag terecht bij de opvang of bij het OCMW.

Lokale loketten komen veel in contact met kwetsbare gezinnen met een opvangvraag, waarbij ook vaak ondersteuning nodig is bij het aanvragen van een attest inkomenstarief. Deze wijziging maakt het mogelijk dat ook lokale loketten kinderopvang deze dienstverlening kunnen aanbieden.

Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Sofie Delcourt