Auteur:

Gepubliceerd op: 07-07-2020

Het Vlaams Vredesinstituut stelde op woensdag 1 juli in de Vlaamse commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering haar rapport Het Vlaamse beleid inzake de lokale aanpak van gewelddadige radicalisering voor. De voorbije jaren is het Vlaamse beleid een aantal keer bijgestuurd, maar het belang van een lokale aanpak werd steevast benadrukt. Sociale spanningen, vormen van radicaal of extreem gedrag komen immers lokaal tot uiting. In de lokale aanpak staat een combinatie van preventie, interventie en nazorg centraal, waarbij lokale besturen en partners uit de veiligheids- en sociale sector met elkaar dienen samen te werken.

Enkele opmerkelijke conclusies uit het rapport:

  • Het Vredesinstituut concludeert dat de Vlaamse projectmiddelen de mogelijkheid hebben geboden aan steden en gemeenten om te experimenteren, kennis op te bouwen, expertise in het middenveld te betrekken en de opgedane kennis breder te verspreiden en te delen. 
  • Het Vredesinstituut plaatst voornamelijk vraagtekens bij de duurzaamheid van het huidige Vlaamse beleid en haalt aan dat de grootste uitdaging is om de kennis en expertise te verankeren.
  • Het Vredesinstituut pleit voor een meer structurele ondersteuningslijn en een verankering van de opgedane kennis en expertise op bovenlokaal niveau.

Voor de operationalisering van de bovenlokale afstemming doet de Vlaamse overheid sinds 2015 een beroep op de VVSG. Het Vlaams Vredesinstituut stelt dat de VVSG de afgelopen jaren een sleutelrol heeft opgenomen bij de structurele verankering van kennis en expertise. Een rol die door de Vlaamse steden en gemeenten als nuttig, zinvol en belangrijk wordt ervaren. Het instituut vindt het dan ook weinig realistisch om dit op jaarlijkse projectbasis verder te zetten en stuurt aan op een structurele inbedding. In een eerste reactie liet Minister Bart Somers alvast weten dat, gelet op de onderzoeksresultaten, het niet wenselijk zou zijn om een "winning team" te veranderen.

Naar aanleiding van de bespreking van dit rapport in de parlementscommissie stuurde de VVSG een brief aan Minister Somers met vraag tot verduidelijking over de structurele verankering van de Vlaamse middelen “aanpak van gewelddadig extremisme en polarisering” voor zowel de gemeenten als voor de VVSG.

Maarten De Waele