Onbelast bijverdienen

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Sinds 15 juli 2018 is het fiscaal gunstig werkregime voor het onbelast bijverdienen van kracht, en is het statuut 'plussen' een feit. Voor de dienst economie van een gemeente is het handig om weten dat er drie soorten klussen in aanmerking komen: occasionele diensten aan burgers, verenigingswerk, en activiteiten in de deeleconomie.  Hieronder focussen we vooral op de deeleconomie.

Onder de deeleconomie vallen (enkel) de diensten die geleverd worden voor een erkend deeleconomieplatform (KB 12 januari 2017 - inforumnr. 307202) met betrekking tot de voorwaarden tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie). Iedereen mag bijverdienen via de erkende deeleconomieplatformen. Ook zelfstandigen, tenminste voor zover het bijklussen niet in het verlengde ligt van de zelfstandige activiteit. Het is immers niet de bedoeling dat ze binnen hun vakgebied gaan bijklussen om bv. belastingen te ontwijken.

In de deeleconomie geldt enkel het plafond van maximaal 6.130 euro per jaar (er is geen maandelijks maximumbedrag zoals bij occasionele diensten en verenigingswerk). In dat bedrag zijn eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen. Bovendien geldt dit bedrag voor de drie soorten klussen samen. Als de gezamenlijke inkomsten uit activiteiten voor andere burgers, verenigingen en deeleconomieplatformen hoger zijn, dan wordt het integrale bedrag belast.

Deeleconomieplatformen communiceren alle vergaarde inkomsten rechtstreeks aan de FOD Financiën. Naast de netto-inkomsten moet zij ook eventuele administratieve kosten meerekenen. Het uiteindelijke gemelde bedrag kan dus licht hoger liggen dan hetgeen de bijlklusser ontvangen heeft.  Daarnaast moet de bijklusser zijn of haar inkomsten via een deeleconomieplatform ook aangeven op de jaarlijkse belastingaangifte.

Op www.bijklussen.be vindt u meer informatie over de deeleconomie, net als alle info en voorwaarden voor de andere twee soorten van klussen. De FOD Financiën publiceert een actuele lijst van erkende deeleconomieplatformen.​

​Vicky De Kock, economie@vvsg.be