Auteur:

Gepubliceerd op: 24-06-2020

Gemeenten streven een kernversterkend ruimtelijk beleid na en zoeken naar instrumenten om dat beleid concreet vorm te geven. Om gemeenten te ondersteunen werd daarom in 2017 een omzendbrief geschreven. Deze kan geen nieuwe regels toevoegen, maar kan wél bestaande regels uitleggen en uitklaren. En dat laatste is echt wel nodig, gelet op de complexiteit van onze ruimtelijke regelgeving. De omzendbrief RO 2017/01 ‘een gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid in de bebouwde en onbebouwde gebieden’ gaf aan dat gemeenten voor vergunningsaanvragen in wat ‘onbebouwde gebieden’ werd genoemd, een behoeftestudie en projectvergadering konden eisen. De Raad van State is echter van oordeel dat het (kunnen) opleggen van dergelijke bijkomende stappen een aanpassing is van de vergunningsprocedure en een dergelijke procedurewijziging via een omzendbrief regelen kan natuurlijk niet.  

De omzendbrief beschrijft ook dat er géén behoeftestudie nodig is voor aanvragen binnen 'bebouwde gebieden' en gaat onder meer in op het regelluw kader voor handelingen van algemeen belang en de wijze waarop de basisrechten van zonevreemde constructies moeten worden geïnterpreteerd. Die delen van de omzendbrief zijn niet vernietigd. 

Vraagt u zich af welke invloed deze uitspraak heeft op uw vergunningenbeleid? Bemoeilijkt dit uw kernversterkend beleid of werd dit deel van de omzendbrief in de praktijk niet toegepast? Neem dan zeker contact op met Xavier Buijs.
 

Xavier Buijs