Auteur:

Gepubliceerd op: 07-09-2021

Zet jij in oktober mee het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in de kijker? Dankzij de nabijheid van het lokale niveau zijn lokale besturen het best geplaatst om de juiste informatie tot specifieke doelgroepen te krijgen. Tijdens Oktober, de internationale maand van de strijd tegen borstkanker, kan je dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de sensibilisering over borstkanker en het belang van onderzoek.

Want Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder vrouwen. Maar liefst 1 op 9 krijgt met de ziekte te maken. Het risico om borstkanker te krijgen, neemt bovendien toe met de leeftijd. Per 1.000 borstkankeronderzoeken worden 7 tot 9 vrouwenlevens gered.

Vrouwen tussen de 50 en 69 jaar kunnen zich gratis laten onderzoeken op borstkanker. Om de 2 jaar krijgen zij een kwaliteitsvolle screeningsmammografie aangeboden. Ze ontvangen daarvoor een uitnodiging per post, maar hoe meer hierover gecommuniceerd wordt - via artikels, bladwijzers, affiches, banners, facebookberichten, ... - hoe beter. Voor inspiratie of gratis campagnemateriaal kan je een bezoek brengen aan de webstek van de Vlaamse Logo's. Bij vragen kan je ook steeds contact opnemen met jouw Logo.

Veerle Cortebeeck