Auteur:

Gepubliceerd op: 06-10-2020

De maand oktober staat traditiegetrouw in het teken van de strijd tegen borstkanker. Je lokaal bestuur kan zelf zijn steentje bijdragen door het belang van vroege opsporing mee bekend te maken bij de burger.

Dit kan door de zichtbaarheid van het bevolkingsonderzoek borstkanker mee in de kijker te zetten via de beschikbare ondersteuningsmiddelen, maar evenzeer door een lokaal project op te starten of ondersteunen. De mammografische eenheden nemen de nodige maatregelen om coronabesmettingen te voorkomen, nu is het aan ons om de boodschap zo breed mogelijk te verspreiden.

Online vind je meer info bij het bevolkingsonderzoek, alsook heel wat bruikbaar campagnemateriaal. Lokale besturen die actie willen ondernemen kunnen ook altijd terecht bij hun Logo.

Veerle Cortebeeck