Auteur:

Gepubliceerd op: 31-03-2022

OFP Prolocus en de VVSG vernemen dat de Bond Beter Leefmilieu, samen met andere verenigingen zoals Greenpeace en Fairfin, aan de gemeenten vraagt om bij de toetreding tot OFP Prolocus ook een memorandum goed te keuren waarin het pensioenfonds ertoe wordt aangezet duurzaam te beleggen. Volgens de BBL zou het duurzaamheidsengagement van OFP Prolocus beperkt zijn tot ‘enkele ESG–criteria, die heel algemeen gebleven zijn’.

OFP Prolocus en de VVSG betreuren deze toonzetting. Het basisuitgangspunt van OFP Prolocus is, en daarin onderscheidt het zich van een verzekeringsformule, de zeer ruime betrokkenheid van de deelnemende besturen. Dat geldt des te meer voor een publiek fonds dat met werkt met publiek geld en publieke besturen als leden. Deze betrokkenheid impliceert niet alleen een verregaande transparantie vanuit het fonds, maar zeker ook medebeslissingsmacht in de Raad van Bestuur (voor een deel van de besturen) en de Algemene Vergadering (voor alle besturen op voet van gelijkwaardigheid). Er komt ook een beleggingscomité met daarin afgevaardigden van weer andere besturen, dat de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering moet adviseren over te nemen beleggingskeuzes.

Dat is ook de reden waarom de sleuteldocumenten van OFP Prolocus ‘heel algemeen’ zijn gebleven tot op heden. De toetreding van de besturen loopt momenteel volop en OFP Prolocus wil absoluut aan de besturen het voorrecht geven voor zichzelf uit te maken welke beleggingsaanpak ze verkiezen. Bij die keuze zijn immers een aantal dingen essentieel. Hoe ziet de pensioentoezegging eruit? Welk risico willen besturen met hun beleggingen nemen? Over welke populatie spreken we? En niet in het minst, welke duurzaamheidscriteria willen de besturen toepassen? Zeker deze drie laatste vragen bleven tot vandaag nog onbeantwoord, omdat pas nu de eerste toetredingen gebeuren. Deze keuzes moeten bovendien wetenschappelijk onderbouwd zijn, op basis van regels waarop toezichthouder FSMA controle uitoefent. In dat kader plant OFP Prolocus in de tweede jaarhelft van 2022 een zogenaamde ‘ALM-studie’, die de basis voor het beleggingsbeleid zal vormen.

Dit neemt niet weg dat OFP Prolocus eerder al, op vraag van een aantal besturen, bevestigd heeft dat duurzaamheid één van de speerpunten moet zijn. Dat was trouwens ook al het geval bij OFP Provant, de voorloper van OFP Prolocus. De concretisering van dit speerpunt voor OFP Prolocus in een duurzaamheidscharter en concrete beleggingskeuzes is voor het najaar, op basis van de insteek van de toetreders, en zal ingaan op 1 januari 2023.

Vragen over OFP Prolocus? https://www.ofpprolocus.be/vragen/ 

Jan Leroy

 

Jan Leroy