Mantelzorg

Gepubliceerd op: 08-05-2019

Minister De Block onderneemt actie op federaal niveau om mantelzorgers te erkennen en een volwaardige plaats te geven in de samenleving. Vanaf 1 oktober 2019 kunnen mensen uit de directe omgeving van een zorgbehoevende die hulp geven aan deze persoon daarvoor een officieel statuut krijgen.

Naast werknemers kunnen ook zelfstandigen en mensen in langdurig ziekteverlof zich als mantelzorger laten erkennen. Mantelzorgers, die daarnaast aan de slag zijn als werknemer, zullen met het nieuwe statuut beroep kunnen doen op verlof voor medische bijstand, een verlof dat tot nu enkel voorhouden is voor personen die bijstand bieden aan een zorgbehoevende uit hun naaste familie. Zo komen erkende mantelzorgers voortaan in aanmerking voor een uitkering van de RVA.

Daarnaast wordt de maximumduur van het verlof voor medische bijstand de komende jaren stapsgewijs opgetrokken. Voor voltijds verlof komt er tegen 2024 een uitbreiding van 12 naar 18 maanden, voor halftijds verlof een uitbreiding van 24 naar 36 maanden.

Het verkrijgen van het statuut is gebonden aan enkele voorwaarden. Een mantelzorger moet

  • een aanvraag indienen;
  • in België verblijven en zijn/haar hoofdverblijfplaats in België aantonen;
  • minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar mantelzorg verrichten.

In totaal kunnen maximum drie mantelzorgers per zorgbehoevende een statuut aanvragen.