Auteur:

Gepubliceerd op: 08-06-2022

De Vlaamse Regering maakte een budget vrij om de onvoorziene kosten voor vertalingen en tolkopdrachten (tolken ter plaatse, videotolken en telefoontolken) te vergoeden voor de periode van 28 maart 2022 tot 28 juni 2022. De Vlaamse Regering besliste deze periode te verlengen tot eind december  2022. Instellingen of organisaties die door de Vlaamse Overheid erkend, gefinancierd of gesubsidieerd worden, moeten in deze periode niet betalen voor de tolk- en vertaalondersteuning voor mensen op de vlucht uit Oekraïne,  zo lang de middelen dit toelaten. Ook lokale besturen komen hiervoor in aanmerking. Voorwaarde is dat er steeds een goede afweging maken of alternatieve taalondersteuning mogelijk is.

De VVSG heeft de Vlaamse overheid alvast gevraagd of ook gemaakte kosten door lokale besturen zoals bijvoorbeeld vrijwilligersvergoedingen voor hulptolken Oekraïens hiervoor in aanmerking kunnen komen. Dit wordt momenteel onderzocht.

meer info

Sabine Van Cauwenberge