Auteur:

Gepubliceerd op: 13-05-2020

Als gevolg van de coronacrisis zullen steeds meer mensen in een armoedesituatie terecht komen. Dit weerspiegelt zich in een stijgend aantal hulpvragen bij de OCMW’s, die daarom aan de alarmbel trekken.

Op aandringen van de VVSG, Brulocalis en UVCW heeft de federale regering nu 15 miljoen euro vrij gemaakt ter ondersteuning van de OCMW’s. De verdeling van de middelen zal gebeuren volgens de verdeelsleutel gebruikt voor middelen voor participatie en sociale activering. Hiermee kunnen de OCMW’s al een deel van de extra hulpvragen op vlak van materiële, sociale, geneeskundige en psychosociale hulpverlening opvangen.

Sociaal plan

De verenigingen van steden en gemeenten zijn de federale overheid hier dankbaar voor, maar ze blijven pleiten voor een groter sociaal plan, vergelijkbaar met een economisch relanceplan. Er zal immers meer nodig zijn om op korte en langere termijn de stijgende nood bij een steeds groter deel van de bevolking te lenigen.

Bekijk het Koninklijk Besluit, met als bijlage de verdeling van de middelen. Er volgt nog een rondzendbrief.

Peter Hardy