Gepubliceerd op: 19-01-2023

Naar aanleiding van de energiecrisis zullen sportclubs een beroep kunnen doen op noodleningen via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Hiervoor stelt de Vlaamse regering een bedrag van maximum 50 miljoen euro ter beschikking. 

Hierbij kan het gaan om twee types leningen.Enerzijds een lening om de hoge energiekosten waar sportclubs tegenaan kijken, mee te helpen betalen. Anderzijds kan het gaan om een lening die duurzame investeringen in sportinfrastructuur mogelijk maakt, zodat hoge energiekosten in de toekomst vermeden kunnen worden.

Via hetzelfde decreet stelt de Vlaamse regering ook 3 miljoen euro ter beschikking om sportclubs te steunen bij het betalen van hun hoge energierekeningen. Het moet gaan om clubs die zelf hun energierekeningen moeten betalen. Dus bijvoorbeeld steun aanvragen om de gestegen huurprijs voor een sportlocatie te vergoeden, is niet mogelijk. De aanvraag van de noodsteun moet gebeuren via de sportfederaties.

Meer informatie bij Sport Vlaanderen