Auteur:

Gepubliceerd op: 29-03-2023

Ruim de helft van de woningeigenaars hebben onvoldoende middelen voor een diepgaande energierenovatie.   Het Noodkoopfonds is daarvoor een deel van de oplossing, de meest kwetsbare eigenaars kunnen tot 60.000€ via “bulletlening” investeren in de woonst. En dit complementair met Mijn Verbouwlening, mijn verbouwPremie en de begeleiding die voor iedereen beschikbaar is.    Zo kan ook voor deze gezinnen een veilige, gezonde en energiezuinige woning binnen handbereik komen.

VVSG organiseerde eerder al infosessies en bood praktische ondersteunende documenten aan (infographic, FAQ, voorbeeld aanvraagformulier…).  Nu is er ook een uitgebreid draaiboek en hele reeks type documenten die lokale besturen met interesse of een recent opgestart traject kunnen helpen bij de diverse praktische stappen en uitdagingen die erbij komen kijken.   

Dit draaiboek is gebaseerd op de praktische ervaringen van voortrekkers die in voorbije jaren in één of meerdere van de 3 calls intekenden en waar er ook al renovaties zijn uitgevoerd. Het is uiteraard ter inspiratie en geen “keurslijf”.  Ga ermee aan de slag, pas het naar believen aan je lokale context. Het draaiboek en de zipfile met 18 praktische bijlagen kan je op deze Noodkoopfonds kennispagina vinden.

Nog belangrijk nieuws: in 2023 zullen er geen calls meer georganiseerd worden door VEKA, maar kan je voortaan permanent indienen (vanaf juni 2023).   

Op het ogenblik dat jullie samenwerkingsverband klaar is om een aanvraag in te dienen, zal dit dus permanent kunnen gebeuren.

 

 

Kris Moonen