Auteur:

Gepubliceerd op: 04-09-2019

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) lanceerde in juni een nieuwe City of Things oproep. Er is opnieuw 4 miljoen euro vrijgemaakt voor innovatieve technologieprojecten van steden en gemeenten. De steun bedraagt maximaal 300.000 euro per project en is grotendeels bestemd voor het inkopen van externe expertise en ondersteuning bij de totstandkoming en uitrol van het project. Een project indienen kan nog tot 1 oktober.

Op 27 augustus organiseerde Vlaio een infosessie voor geïnteresseerde gemeenten. De slides met alle info vind je terug op hun website.

Ter verduidelijking, de volgende projecten komen in aanmerking: projecten die een antwoord willen bieden op een maatschappelijk probleem of een lokale uitdaging (op vlak van zorg, samenleven, mobiliteit, veiligheid, klimaat, vrije tijd…) en waarvoor het bestuur gebruik wil maken van het Internet of Things, (open) data of andere innovatieve technologie. Projecten met als doel het louter digitaliseren of automatiseren van processen of oplossingen komen niet in aanmerking. Samenwerking met externen (ondernemingen, kennisinstellingen…) is een belangrijke voorwaarde. Bovendien moet het project een voldoende innovatief karakter hebben. Het gaat hierbij niet over het aankopen van reeds bestaande marktklare oplossingen of zogenaamde 'off-the-shelf'-technologie, tenzij deze oplossingen nog gevalideerd moeten worden in een (nieuwe) gebruikersomgeving.

Jouw lokaal bestuur moet in zijn aanvraag kunnen aantonen dat het de oplossing effectief wil implementeren/aanbesteden. Dat kan doordat de concrete doelstelling of het project opgenomen is in het bestuursakkoord en/of dat er reeds in budget voorzien is voor de implementatie.

Een project indienen kan tot 1 oktober. Opgelet, enkel steden en gemeenten kunnen een project indienen. Andere stakeholders zoals intercommunales, bedrijven, consortia, kennisinstellingen… kunnen evenwel als partner meewerken aan een project. De aanvraag moet echter worden geschreven door het lokaal bestuur en uiteraard moet de wet op de overheidsopdrachten worden gerespecteerd bij samenwerking met externen. Je vindt alle informatie en het aanvraagformulier op de website van Vlaio.

 

Nathalie Dumarey