Auteur:

Gepubliceerd op: 03-09-2021

Update 6/10/21: het overzicht van evenementen werd aangepast n.a.v. wijzigingen in het Ministerieel Besluit van 27 september.


Al lijkt het ergste deel van de coronacrisis in Vlaanderen (voorlopig?) voorbij, toch worden steden en gemeenten nog steeds geacht de regels nauwgezet op te volgen en er op toe te zien. Onduidelijkheden en tegenstellingen in de regelgeving maken dat in de praktijk nog steeds moeilijk . Vooral de bepalingen over private bijeenkomsten en publieke evenementen (wel of niet dansen, mondmasker, social distancing,…) rammelen.

Zo merken de lokale besturen dat heel wat bezoekers en organisatoren van kleine 'feestjes' wel een Corona Safe Ticket willen hanteren, maar dat dit niet toegelaten is op basis van het huidige juridische kader. Voor de politie is dit alles bijgevolg heel moeilijk te handhaven.

Ook absurde tegenstellingen zijn moeilijk uit te leggen: zo moet je in een winkel het mondmasker nog dragen, maar ga je naar een wijndegustatie in diezelfde winkel (een 'evenement' van < 200 personen), dan mag het masker plots af.

En ondertussen kunnen de officieel nog gesloten discotheken en danscafés in de praktijk opnieuw open doordat private bijeenkomsten of publieke evenementen tot 200 bezoekers er wél toegelaten zijn.

Steden en gemeenten zijn belast met de handhaving van de regels en ze hebben ook een algemeen informatieplicht. Het kost de mensen op het terrein nog steeds enorm veel energie om eerst uit te zoeken wat wel en niet mag of hoe het nu precies moet.

Wat de vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad betreft: daar gelden in principe geen regels van social distancing en mondmasker meer. De Vlaamse overheid raadt weliswaar aan om, bij wijze van goed voorbeeld, deze toch nog toe te passen. Het is een advies, geen verplichte regel. Lokale besturen beslissen zelf wat ze willen doen.

De VVSG legt deze en andere onduidelijkheden ook voor aan het Nationaal en Vlaamse Crisiscentrum. Ondertussen legden we ook zelf een puzzel met een overzicht van de huidige regels voor evenementen

Nathalie Debast