Mensen op de fiets

Gepubliceerd op: 28-03-2019

Brussel, 15 maart 2019. Als het van Fietsberaad Vlaanderen afhangt, is de fiets tegen 2024 goed voor één vijfde van alle verplaatsingen. Dat betekent dat nog meer mensen bewust kiezen voor de fiets en dat Vlaanderen de tweede fietsregio in Europa wordt.  Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) delen de ambitie, al wijzen ze ook op randvoorwaarden als kostprijs en regelgeving.

20% fietsaandeel tegen 2024

Om het belang van de fiets te verhogen is een verleidend en sturend beleid nodig. Dat maakt mensen minder afhankelijk van de auto en doet vooral de levenskwaliteit van de inwoners verbeteren. Dat bevestigt ook Brent Toderian vandaag in het Vlaams Parlement, voormalig stadsplanner van Vancouver en een internationaal gewaardeerde topspreker rond mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. ‘Door een concrete doelstelling voorop te stellen, ging het fietsaandeel er in Vancouver sterk op vooruit.’ Ook Jan Vermeulen, voorzitter van Fietsberaad Vlaanderen en burgemeester van Deinze ziet de voordelen van zo een aanpak: ‘Om de leefkwaliteit in steden en gemeenten te garanderen en om de Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen, moeten we een hoger fietsaandeel bereiken. Het streefcijfer moet ervoor zorgen dat het budget nog efficiënter wordt toegewezen.’

Uitdagingen

Om de groei van het fietsverkeer te ondersteunen ziet Fietsberaad Vlaanderen heel wat grote uitdagingen. Zo moeten belangrijke voorzieningen, zoals scholen, ziekenhuizen en winkels nabij of in de kern van een stad of gemeente komen. ‘Een aantrekkelijke kern zal meer doen fietsen en vraagt minder om de auto. Dat betekent ook dat we bestaande ruimtes moeten herverdelen,’ aldus Fietsberaad. De fietsinfrastructuur moet ook veiliger. Kruispunten en verkeerslichten moeten meer op maat van de fiets. Afgescheiden fietsinfrastructuur moet aangevuld worden met comfortabele fietsroutes in én naar het dorps- en stadscentrum. Daarvoor zijn lokale circulatie-, snelheids- en parkeermaatregelen nodig, zodat er meer ruimte voor de fiets ontstaat. De fiets moet tenslotte ook veilig geparkeerd kunnen worden.

Lokale en Vlaamse opdracht

Heel wat uitdagingen voor zowel lokale besturen als Vlaamse overheid. ‘Lokale besturen moeten nu meesurfen op de positieve trend dat meer mensen de fiets (her)ontdekken. De aanleg van fietsinfrastructuur is echter complex, het gaat niet enkel om dat ene fietspad meer of minder, de hele ruimte moet anders ingezet worden,’ aldus Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG. De vereniging wil dit samen met de gemeenten, Vlaanderen en Fietsberaad de komende jaren verder aanpakken. ‘Een zeer grote uitdaging, niet enkel budgettair trouwens, ook het regelgevend kader speelt gemeenten nu nog te vaak parten. Er gaat te veel tijd naar overleg met nutsorganisaties en naar onteigeningen. Het zou goed zijn als deze procedures vlotter konden verlopen,’ aldus Vos.

Ook voor Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is de ambitie groot: ‘We zijn in 2014 vertrokken met minder dan 90 miljoen euro: de ‘magische kaap’ van 100 miljoen euro per jaar voor fietsinvesteringen leek heel lang ‘onbereikbaar’ in Vlaanderen. We zijn het budget blijven verhogen, tot we vorig jaar aan 138 miljoen euro zaten. De volgende Vlaamse Regering moet verdergaan op dat pad en naar 300 miljoen euro fietsinvesteringen op jaarbasis gaan. Alleen met nog meer investeringen zullen we erin slagen om meer Vlamingen te verleiden om te fietsen. We moeten niet alleen in het weekend, maar ook in de werkweek een echt fietsland worden.’

Meer info

Fietsberaad:

  • Wout Baert, coördinator, 0478 29 26 34
  • Jan Vermeulen, voorzitter, 0475 32 17 43

VVSG

  • Nathalie Debast, Verantwoordelijke Perszaken, 0497 31 80 77

Minister Weyts:

  • Michaël Devoldere, woordvoerder minister, 0484/14.08.19

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid en in brede zin voor elk beleid dat het fietsen stimuleert. De doelstelling van het Vlaamse fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen ondersteunt alle overheden en hun partners om de dynamiek in hun fietsbeleid te versnellen.