Auteur:

Gepubliceerd op: 26-05-2023

De vereffening van de Gemeentelijke Holding blijft maar aanslepen. Een procedure voor het Hof van Cassatie en onduidelijkheid over een vordering op de federale overheid verhinderen dat de Holding definitief wordt ontbonden.

Ooit was de Gemeentelijke Holding het vehikel dat de gemeentelijke participatie in Dexia (de voorganger van Belfius) beheerde. De financiële crisis van de jaren 2008-2009 deden de bank kantelen, en ondanks een kapitaalverhoging moest de Gemeentelijke Holding uiteindelijk ook in vereffening gaan. Dat gebeurde al eind 2011, maar nog steeds is de vereffening niet afgerond. De vereffenaars konden intussen wel alle financiële activa te gelde maken. Op de actiefzijde van de balans staan nu alleen nog een vordering van 132,5 miljoen euro op de federale overheid en liquiditeiten voor een kleine 29 miljoen euro. Die vordering is voor de vereffenaars een zekerheid, omdat de federale regering zich er eind 2011 toe heeft verbonden de helft van het saldo van de vereffening voor haar rekening te nemen, met een maximum van 132,5 miljoen euro. Vandaag bedraagt het negatieve eigen vermogen ruim 982 miljoen euro, dus het bedrag staat vast. De minister van Financiën heeft in april 2022 aan de vereffenaars laten weten dat het dossier 'belangrijke technische en juridische aspecten bevat, die op heden nog niet defintief zijn uitgeklaard'. De betaling door de Schatkist is nog altijd niet gebeurd.

Daarnaast is er een geschil met de gemeenten Linkebeek en Schaarbeek. Beide besturen vagen de nietigverklaring van de kapitaalverhoging van 2009. Ze kregen zowel in eerste aanleg als in beroep ongelijk, maar stelden in oktober 2022 cassatieberoep in. Wanneer dat arrest valt, is vandaag onzeker.

Wat we wel weten, is dat de Gemeentelijke Hoilding in 2022 ongeveer 1,6 miljoen euro verlies heeft gemaakt, vooral door de kosten van de vereffening en de hangende geschillen. Daarnaast werd een extra voorziening aangelegd voor de liquidatiekosten. De algemene vergadering vindt plaats opo 28 juni. De jaarrekening 2022 is intussen beschikbaar. 

Jan Leroy