Auteur:

Gepubliceerd op: 31-03-2021

Op 23 april organiseert het Netwerk  Klimaat al haar derde energieke vrijdag. Deze keer gaan we dieper in op het luik 'warmte'. We willen namelijk jou, als lokaal bestuur, inspireren voor jouw lokaal warmtebeleid met de nieuwe warmtekaarten.

Het VEKA heeft naar aanleiding van de verplichte rapportage rond warmte aan Europa, een goed inzicht in de warmtevraag en het bijhorend aanbod in Vlaanderen. Er werd heel wat kaartmateriaal opgesteld, veel fijnmaziger dan vorige edities. 
Met deze kaarten kunnen lokale besturen aan de slag om hun warmtebeleid vorm te geven. Een goede zaak, want warmte is goed voor maar liefst 60% van het energieverbruik in Vlaanderen. VEKA zal tijdens de sessie meer uitleg geven bij de warmtekaarten en duiden welke mogelijkheden dit nieuw materiaal biedt.

Wij, het VVSG-Netwerk Klimaat, zullen ook ons eigen bestek toelichten waarmee we elke Vlaamse gemeente een ‘inspiratiekaart warmtezonering’ willen aanbieden.

Tot slot zullen ook 2 heel diverse lokale projecten rond warmte worden toegelicht, die laten zien dat elk lokaal bestuur belangrijke stappen vooruit kan zetten. Informatie over de concrete projecten volgt later.

Schrijf je alvast in voor het webinar!

Elke de Taeye