Auteur:

Gepubliceerd op: 02-12-2020

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de regelgeving rond woningkwaliteitsprocedure en worden de bijhorende instrumenten op vele vlakken scherpgesteld.

Zo worden de gebreken aan de woning niet langer met punten gequoteerd, maar ingedeeld in categorieën van gebreken, worden de administratieve en strafrechtelijke procedure op elkaar afgestemd en komt er een nieuw instrument bij in de vorm van een waarschuwingsprocedure.

Deze wijzigingen leiden ook tot nieuwe modellen van technisch verslag en nieuwe conformiteitsattesten. Het Ministerieel Besluit van 26 november 2020 houdende de regels voor het invullen van technische verslagen voor het onderzoek van de kwaliteit van woningen door een woningcontroleur, stelt een handleiding vast die de regels duidt voor woningcontroleurs vanaf 1 januari 2021 voor conformiteitsonderzoeken en het invullen van de nieuwe technische verslagen. Het Agentschap Wonen Vlaanderen stelt dit nieuwe technische handboek ook digitaal beschikbaar voor de woningcontroleur en is gekoppeld aan VLOK. Dit laat toe om continue te actualiseren en te verduidelijken.

Lees het overzicht van de voornaamste wijzigingen nogmaals in het artikel in ons VVSG-magazine Lokaal.

Joris Deleenheer