Auteur:

Gepubliceerd op: 16-10-2019

Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe taxiregelgeving van start. De gemeenten zullen nog steeds de vergunningen uitreiken. Maar er verandert heel wat. Zo worden zowel de taxi's als de verhuurvoertuigen met bestuurder op een andere leest geschoeid. Gemeenten zullen ook een reglement moeten opmaken voor het uitreiken van een machtiging om de taxistandplaatsen op hun grondgebied te gebruiken.

Voor dit laatste werken we aan een voorbeeldreglement. Dit voorbeeld van gemeentelijk reglement voor machtiging standplaatstaxi's kan hiervoor als inspiratie dienen.
Het is een voorbeeld, gemeenten kunnen - binnen het kader van de Vlaamse regelgeving uiteraard - vrij bepalen hoe en onder welke voorwaarden ze een machtiging verlenen.
Het voorbeeld kan na 'voortschrijdend inzicht' nog aangepast worden. Ook suggesties hiertoe zijn welkom (aan erwin.debruyne@vvsg.be).

Om gemeenten hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, organiseert de VVSG in samenwerking met de Vlaamse overheid (departement MOW) opleidingssessies:

Er wordt stilgestaan bij het decreet, het ontwerp-BVR, de formulieren en kaarten.
De opleiding richt zich op de gemeentelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitreiking van de taxivergunningen (dienst lokale economie, mobiliteitsdienst, financiële dienst,...).

Voor de vernieuwde Centaurusdatabank zal het departement een instructievideo aanmaken.

 

Erwin Debruyne