Auteur:

Gepubliceerd op: 15-09-2022

De strategie in verband met de organisatie van het preventief medisch aanbod m.b.t. Oekraïense ontheemden wordt vanaf 01/10 gewijzigd. De instroom van de Oekraïense ontheemden is veel minder groot dan de eerste inschattingen voorspelden. Bovendien blijkt uit een analyse van – de door huisartsenkringen gerapporteerde  - cijfers dat de uptake van het preventief aanbod door de Oekraïense ontheemden laag is, ondanks de vele inspanningen van zowel huisartsenkringen, lokale besturen en de zorgraden. Vanuit een perspectief van goed bestuur, besliste de minister dan ook om de huidige decentrale aanpak stop te zetten eind september en de focus te verleggen naar een meer centrale aanpak. Besprekingen over een mogelijke oprichting van een centraal gezondheidsoriëntatiepunt, aansluitend op de centrale registratie van het statuut tijdelijke bescherming in Brussel, zijn lopende. Verder wordt de mogelijkheid bestudeerd om een extra mobiel vaccinatieteam in te zetten voor de organisatie van bijkomende vaccinatiecampagnes in de grotere collectieve opvangcentra van de ontheemden zoals bv. de nooddorpen. Er wordt wel gezocht naar een oplossing voor de continuïteit van de zorgpunten. De medisch en administratieve aanspreekpunten werden intussen via een brief op de hoogte gebracht. 

Bekijk de presentatie en de opname van het webinar van 20/09.

 

Veerle Cortebeeck