Auteur:

Gepubliceerd op: 04-03-2020

Door de laatste staatshervorming verschuiven een aantal bevoegdheden binnen de gezondheidszorg naar de gemeenschappen zo ook  de organisatie van het multidisciplinair overleg (MO). In het verleden financierde de federale overheid deels dit overleg.

Eind februari bezorgde het Agentschap Zorg en Gezondheid nieuwe richtlijnen over  de uitvoering van de MO’s aan de SEL’s (samenwerkingsintiatieven eerstelijnsgezondheidszorg) die momenteel de MO’s financieren.

Tot 31 maart 2020 blijven de oude richtlijnen gelden. 

Vanaf 1 april 2020 tot en met de inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit zorgcoördinatie en casemanagement gelden nieuwe maatregelen:

 • Volgende taken behoren vanaf 1 april niet meer tot de opdracht van de SEL’s of eerstelijnszones: ontvangst van zorgplannen, controle vergoedbaarheid en facturatie van deelname aan MO aan de verzekeringsinstellingen en alle aanverwante taken.
 • De overlegorganisatoren staan wel in voor de registratie van de MO’s.
 • Alle tussenvormen van vergoedingen van MO op niveau van de SEL moeten stopgezet worden.
  Enkel het vergoedingssysteem uitgewerkt door het Agentschap mag nog toegepast worden:
  • Deelname multidisciplinair overleg : € 25 (max. 4 deelnemers of € 100)
  • Overlegorganisatie: € 120
  • Zorgbemiddeling: € 40
 • Het onderscheid tussen overleg voor patiënten met bepaalde zorgen (zoals coma, psychiatrische problematiek) wordt verlaten. Er is eveneens geen onderscheid meer tussen een MO in de thuissituatie of elders.
 • De MO’s worden enkel vergoed bij aanwezigheid van een arts (dit kan eventueel wel via een videogesprek).
 • De vergoedingen worden één keer per cliënt en één keer per jaar uitbetaald. Er wordt geen opvolgoverleg meer vergoed.

Het Agentschap organiseert de volgende weken overleg met de SEL’s en de overlegorganisatoren.
Uitgebreide informatie is te vinden in de omzendbrief van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Elke Verlinden