Auteur:

Gepubliceerd op: 16-10-2019

De wet op de kansspelen van 7 mei 1999 is gewijzigd bij de wet van 7 mei 2019 (Belgisch Staatsblad 15 mei 2019, Inforumnummer 328361).

De VVSG had op basis van haar memorandum in het najaar van 2018 een advies uitgebracht bij het wetsontwerp waarbij we pleitten voor een grotere bevoegdheid voor de gemeenten zowel bij het toekennen van vergunningen voor kansspelen als bij de handhaving, en een betere samenwerking tussen gemeenten en de kansspelcommissie.

De nieuwe regels hebben voornamelijk betrekking op de kansspelen in cafés (klasse III) en wedkantoren (klasse IV). We geven hierbij een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen.
 

Cafés

Het aantal kansspelen in cafés is voortaan beperkt tot maximaal 2 automatische kansspelen met vergunning C (de bingo’s/one ball) en 2 automatische ontspanningstoestellen met verminderde inzet (toegelaten door de kansspelcommissie). De wildgroei van de vroegere zogenaamde “3.3 toestellen” in café’s is hiermee ingeperkt. Maar we stellen ons wel vragen waarom deze toestellen wel nog mogelijk zijn buiten de café’s. Voor de vergunning C is er ook een nieuw advies van de burgemeester (KB van 11 oktober 2018, Inforumnummer 324964). De adviestermijn wordt verlengd van 1 naar 2 maanden en proces-verbalen van de politie voor welomschreven zaken kunnen ook aangehaald worden in het advies.
 

Wedkantoren

De (vaste) wedkantoren mogen, naar analogie met de speelautomatenhallen, zich niet vestigen in de buurt van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en plaatsen die door jongeren bezocht worden. Bovendien moeten de wedkantoren vanaf 2021 verplicht een convenant met de gemeente afsluiten.
 

'Kienen'

Ten slotte melden we dat de gemeenten de kaart- en gezelschapsspelen met geringe inzet die onder artikel 3.3. vallen ('kienen'), aan een voorafgaande toelating en niet-technische exploitatievoorwaarden kunnen onderwerpen.

Er zijn nog heel wat vragen en onduidelijkheden bij de nieuwe regels. De VVSG is in overleg met de kansspelcommissie om de nodige verduidelijking te bieden.

Stefan Thomas