Auteur:

Gepubliceerd op: 12-01-2022

De nieuwe regeling voor de fiscale attesten zal pas dit jaar (2022) van kracht worden. Ook al was deze regeling eind 2020 in de Programmawet vastgelegd, in 2021 waren een aantal zaken juridisch nog niet in orde. Het nieuwe modelattest wordt pas dit jaar verplicht voor de uitgaven van 2022, de gegevens moeten pas in februari 2023 voor het eerst digitaal aangeleverd worden via Belcotax-On-Web.

Uitgaven van 2021, aanslagjaar 2022 idem aan 2020, 2019, 2018…

In de loop van 2022 levert een opvanginitiatief (*) de fiscale attesten voor uitgaven kinderopvang af aan de ouders op de tot nu toe gebruikelijke manier, dus zonder rijksregisternummer te vermelden op de fiscale attesten. De gegevens van de fiscale attesten moet je nog niet bezorgen via Belcotax-On-Web.

(*) Update 19.01.2022 | "opvanginitiatief" = kinderopvang, scholen, jeugdbeweging, sportddienst, speelpleinwerking enz.

2022 schakeljaar

Pas op 31 december 2021 werd de procedure gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In de loop van 2022 zal ook nog het modelattest gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Daarna kan alles in werking treden. Voor de uitgaven voor kinderopvang in 2022 betekent dit:
•    Een model fiscaal attest wordt verplicht;
•    Op het nieuwe fiscale attest wordt het rijksregisternummer verplicht. Dit zowel van kind als ouder (betaler van de opvangkosten);
•    De gegevens van de fiscale attesten worden in februari 2023 opgeladen via Belcotax-On-Web;
•    Ouders zullen hun fiscale aftrek rechtstreeks zien verschijnen in hun belastingaangifte van 2023 (aanslagjaar 2022).

De VVSG houdt nauw contact met de softwareleveranciers en met de Federale Overheidsdienst Financiën. In de loop van 2022 krijgen allen vragen een antwoord en kan de nieuwe procedure geprogrammeerd worden in elk softwarepakket. Zo kan elke organisator in 2023 eenvoudig en correct de fiscale attesten uitreiken en de gegevens bezorgen via Belcotax-On-Web.

Rijksregisternummers verzamelen

Vanaf nu vraag je dus bij de inschrijving van een nieuw kind het rijksregisternummer van het kind en het rijksregisternummer van de betaler van de opvangkosten (**).

Voor het aanvullen van de ontbrekende gegevens van kinderen en ouders in de bestaande kinddossiers, is de VVSG in gesprek met het Rijksregister en Digitaal Vlaanderen. We hopen dankzij de digitalisering in een keer een administratieve inhaalbeweging te maken. Het is nog even wachten op het resultaat van deze gesprekken.

Wie zelf al wil starten met het verzamelen van de aanvullende informatie, vraagt hiervoor het rijksregisternummer van het kind en het rijksregisternummer van de betaler van de opvangkosten (**) op. In geval van gesplitste facturen bij co-ouderschap doe je dit uiteraard voor de beide ouders. De fiscale attesten worden immers uitgereikt op basis van betaalde facturen.

(**) Update 19.01.2022 | de geboortedatum van de betaler is niet langer vereist als het rijksregisternummer beschikbaar is, is dit voldoende. de geboorteplaats mag niet langer opgevraagd worden, dit is in strijd met de GDPR-wetgeving. De Fod Financiën zal hun brochures en modelattesten nog in die zin aanpassen en herpubliceren op hun website.

We blijven dit dossier verder op de voet volgen, nieuwe informatie geven we meteen door.

Kurt Schoonbaert