Burgerlijke stand

Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Op 31 maart 2019 wordt de nieuwe regelgeving voor de burgerlijke stand van kracht, en moderniseert de werking grondig. Voor de gemeenten houdt dit onder andere volgende belangrijke veranderingen in:

  • Akten worden voortaan digitaal opgemaakt en opgeslagen in de centrale databank DABS; oude akten moeten vanuit de lokale registers tegen 31 maart zijn opgeladen in de nieuwe databank.
  • Akten moeten ook elektronisch worden ondertekend door de bevoegde ambtenaar.
  • Afschriften en uittreksels worden voor alle gemeenten op dezelfde manier aangemaakt en afgeleverd, en kunnen door de burgers worden opgevraagd, ongeacht de plaats waar ze werden opgesteld.
  • Het Rijksregister wordt automatisch bijgewerkt op basis van de gegevens van de akten.
  • Vonnissen en naamsveranderingen worden in de toekomst vanuit de FOD Justitie elektronisch overgemaakt aan de DABS en vervolgens automatisch verwerkt.

Voorbereidende acties

Om de opstart van de gemoderniseerde burgerlijke stand vlot te laten verlopen, is het essentieel dat de gemeenten een aantal voorbereidende acties ondernemen. Zo moeten ze:

  • ervoor zorgen dat ze - via een softwareleverancier of IT-partner - beschikken over een moderne toepassing die toelaat de akten van de burgerlijke stand elektronisch aan te maken en te ondertekenen;
  • deze nieuwe toepassing in de aanloop naar 31 maart voldoende testen; 
  • voorzien in een passende vorming en opleiding van de personen belast met de burgerlijke stand, zowel wat betreft de nieuwe wettelijke bepalingen en het gebruik van het nieuwe systeem.

 

Brief met richtlijnen

De colleges van burgemeester en schepenen van alle gemeenten ontvingen van de ministers van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken een brief met uitgebreide uitleg over de nodige voorbereidende maatregelen. Gemeenten kunnen met vragen terecht via helpdesk.DABS@premier.fed.be.

Meer info

Zie ook www.vlavabbs.be/modernisering

Inge  Kahn