Auteur:

Gepubliceerd op: 19-11-2021

Steden en gemeenten zijn de motor van duurzame verandering. Om haar leden nog meer armslag te geven, vaart de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vanaf nu een nieuwe koers waarbij wendbaarheid, samenwerking en impact sleutelbegrippen zijn. Met een nieuwe directie en nieuwe diensten zal de ledenvereniging sterker inzetten op haar drie kernrollen: belangenbehartiging, kennisdelen en netwerkvorming. Krachtige lokale besturen met een goed draaiende koepelorganisatie moeten bijdragen aan een goede dienstverlening voor de burger.


3 kernrollen


De VVSG beschikt over een kapitaal aan expertise en ervaring ten dienste van de lokale besturen. ‘We bouwen de vernieuwde VVSG op de sterktes uit het verleden en enten de organisatie op de huidige maatschappelijke en bestuurlijke context. De thematische directies verdwijnen en maken plaats voor een aansturing vanuit de drie kernrollen,’ stelt Kris Snijkers, algemeen directeur van de VVSG en architect van de vernieuwing. Dit leidt tot een nieuwe samenstelling van het directiecomité, namelijk:

 • Kris Snijkers, algemeen directeur
 • Nathalie Debast, directeur belangenbehartiging en communicatie (+ woordvoerder)
 • Lies Vereecke, directeur kennisdeling
 • Marianne Nijs, directeur ondersteunende diensten
 • Piet Van Schuylenbergh, gevolmachtigd onderhandelaar voor VVSG als werkgeversfederatie

‘Het nieuwe directieteam bestaat uit een mix van ervaring bij de VVSG en nieuwere krachten. Allen geloven ze in de cruciale rol van de lokale besturen en hebben ze de ambitie om de steden en gemeenten tot het slagkrachtige niveau te brengen dat ze verdienen. Ze moeten dat gelukkig niet alleen doen, ze kunnen rekenen op een professionele ploeg VVSG-collega’s en -bestuurders,’ aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG. 


6 inhoudelijke diensten


Het relatief grote aantal specialistische diensten wordt hervormd tot 6 thematische entiteiten met aan het hoofd een diensthoofd, eveneens gekozen na een interne procedure. Het gaat om:

 • Peter Cousaert, diensthoofd Samenleven en Beleven
 • Tine De Vriendt, diensthoofd Zorg en Gezondheid
 • Nathalie Dumarey, diensthoofd Bestuur en Strategie
 • Bert Janssens, diensthoofd Leefomgeving, klimaat en economie
 • Ann Lobijn, diensthoofd Opgroeien en Ontwikkelen
 • Koen Van Heddeghem, diensthoofd Veiligheid

Directie en diensthoofden zullen de strategische doelstellingen afstemmen in een nieuw strategisch comité.

Met Jan Leroy, voormalig directeur Bestuur, wil de VVSG nog sterker inzetten op data en analyse ter ondersteuning van het beleidsmatige werk. Hij zal de organisatie ook vertegenwoordigen in een aantal belangrijke externe comités (o.a. het Auditcomité Lokale Besturen)  en een aantal transversale dossiers binnen de organisatie opnemen, zoals de creatie van een tweede pensioenpijler.

‘In een beleidsmatig steeds complexere context, rekenen de steden en gemeenten op een sterke, transparante en efficiënte koepelorganisatie die inspeelt op de noden van de leden. De nieuwe organisatiestructuur geeft vertrouwen dat de inhoudelijke sterkte en ervaring van de VVSG nog beter gevaloriseerd kan worden ten behoeve van de leden,’ aldus Steven Vandeput, voorzitter van de raad van bestuur van de VVSG.

Nathalie Debast