Gepubliceerd op: 16-06-2020

Tot 13 september kunnen lokale besturen bij Mooimakers een coachingtraject aanvragen om het netheidsbeleid de komende drie jaar te optimaliseren. Tijdens dit coachingtraject worden enkele beproefde maatregelen rond zwerfvuil en sluikstorten geintroduceerd in een lokaal bestuur, zoals bv. een vuilnisbakkenplan. Daarnaast is er ook ruimte om te werken rond een aantal vrij te kiezen thema’s rond zwerfvuil en sluikstorten, die het lokaal bestuur naar voor schuift. Vlaanderen Mooi voorziet de nodige financiële middelen om nieuwe projecten, extra inspanningen en een deel van de bijkomende personeelskosten op te vangen.

Meer informatie over de coachingtrajecten van Mooimakers en het indienen van een aanvraag