Brownfieldconvenanten

Auteur:

Gepubliceerd op: 06-11-2019

Een brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw kunnen worden gebruikt door middel van structurele maatregelen. Met de brownfieldconvenanten wil de Vlaamse Regering de herontwikkeling van dergelijke sites stimuleren. Ontwikkelaars en investeerders kunnen dan juridisch-administratieve en financiële voordelen genieten.

In het kader van de 9e oproep ‘Brownfieldconvenanten’ kunnen aanvraagdossiers worden ingediend tot en met 18 november 2019 (16u). Aanvraagdossiers die als ontvankelijk en gegrond worden beoordeeld, krijgen dan een onderhandelaar toegewezen die de totstandkoming van een brownfieldconvenant begeleidt.

Deze oproep richt zich voornamelijk op toekomstbestendige projecten die mee uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsambities en een meerwaarde bieden op bovenlokaal niveau. Ook is het mogelijk een convenant af te sluiten voor de (her)ontwikkeling van stortplaatsen volgens de lokale visie.

Op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen vind je meer informatie over brownfieldconvenanten en ook alle info over de aanvraagprocedure.

Bart Palmaers