Auteur:

Gepubliceerd op: 02-08-2022

Na jaren onderhandelen zijn de VVSG (met dank aan medewerkers van de OCMW’s van Gent en Antwerpen voor de samenwerking) en haar Brusselse en Waalse zustervereniging er in geslaagd om met de POD MI tot een vergelijk te komen voor wat betreft de vereenvoudiging van de berekeningswijze van de bestaansmiddelen in leefloondossiers.

Het uitgangspunt van de VVSG is steeds geweest dat de algemene omzendbrief betreffende het recht op maatschappelijke integratie een eenvoudig en duidelijk werkinstrument zou moeten zijn voor elke OCMW maatschappelijk werker. Op het vlak van o.m. berekening van bestaansmiddelen bij onderbroken arbeid, de toepassing van de socio-professionele integratievrijstelling en de verrekening van vakantiegeld moest er aan de omzendbrief gesleuteld worden. Op al deze punten zal het in het toekomst eenvoudiger worden om geglobaliseerd op maandbasis bestaansmiddelen van een leeflooncliënt te berekenen.

We verwachten de omzendbrief tegen september 2022, met toepassing vanaf oktober 2022. Over de andere hoofdstukken uit de algemene omzendbrief wordt normaliter nog verder overlegd, zodat op termijn de algemene omzendbrief betreffende het recht op maatschappelijke integratie in zijn geheel duidelijker zal zijn.

We houden jullie verder op de hoogte.

Peter Hardy