Auteur:

Gepubliceerd op: 22-11-2022

Er is een nieuwe omzendbrief beschikbaar omtrent de gemeentelijke machtiging die praalwagens toelaat gebruik te maken van de openbare weg. Sinds de inwerkingtreding van het KB van 27 januari 2008 betreffende praalwagens zijn de bepalingen van het KB technische eisen van 15 maart 1968 slechts gedeeltelijk van toepassing op voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties, als voldaan is aan bepaalde voorwaarden. De nieuwe omzendbrief verduidelijkt deze voorwaarden en bevat als bijlage een model van (aanvraagformulier voor) gemeentelijke machtiging

De bepalingen van de omzendbrief hebben enkel betrekking op de zelfrijdende voertuigen gebruikt als praalwagen, de (niet-reglementaire) voertuigen die een praalaanhangwagen trekken en de praalaanhangwagens, die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

  1. Ze begeven zich slechts uitzonderlijk op de openbare weg en dit uitsluitend ter gelegenheid van de folkloristische manifestaties (incl. proefritten en de weg van en naar de manifestaties)
  2. Ze bewegen zich voort met een snelheid van maximaal 25 km/u
  3. Ze voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging

De gemeentelijke machtiging is enkel vereist voor de praal(aanhang)wagens die niet voldoen aan de normale technische voorschriften van het KB technische eisen. De gemeente waar de praal(aanhang)wagen gewoonlijk gestald is (gemeente van vertrek) staat in voor het afleveren van deze machtiging. Deze is geldig voor een periode van maximaal 6 maanden.

Praal(aanhang)wagens kunnen door hun constructie of door de ondeelbare lading die ze vervoeren, bepaalde afmetingen overschrijden en daardoor beschouwd worden als uitzonderlijk vervoer. Er is echter geen vergunning uitzonderlijk vervoer vereist voor de voertuigen die voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden 1) en 2).

Het model van (aanvraagformulier voor) gemeentelijke machtiging zet nog eens een aantal belangrijke aandachtspunten op een rij, onder meer:

  • Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de individuele bestuurder om de nodige voorzorgen inzake veiligheid te treffen. Denk onder meer aan het voorafgaand verkennen van het traject van de verplaatsing om na te gaan of het vervoer met de praal(aanhang)wagen wel mogelijk is. Het komt aan de bestuurder toe om beschadiging van de openbare weg en van de aanpalende eigendommen te voorkomen evenals om de veiligheid van de andere weggebruikers te garanderen. Bovendien is het ook de verantwoordelijkheid van de aanvrager van de machtiging dat de praalwagen voldoet aan de vermelde bepalingen van het KB technische eisen.
  • De bestuurder is verplicht om de gemeente die de machtiging heeft uitgereikt minstens 10 werkdagen vooraf op de hoogte te brengen van de voorgenomen verplaatsing.
  • De bestuurder van de praal(aanhang)wagen die wordt beschouwd als uitzonderlijk vervoer moet bij die aanmelding bij de gemeente het voorgenomen traject toevoegen, voor zover de eindbestemming buiten een straal ligt van 25 kilometer van de gemeente die de machtiging heeft uitgereikt.

Deze nieuwe omzendbrief wil tegemoet komen aan enkele bedenkingen van de sector en steden en gemeenten, met name om te komen tot minder administratieve rompslomp. De nieuwe richtlijnen stellen onder meer duidelijk dat er geen gemeentelijke machtiging nodig is voor elke praal(aanhang)wagen – het zijn enkel de voertuigen die voldoen aan bepaalde voorwaarden die een gemeentelijke machtiging veronderstellen. Verder is het principe afgeschaft dat er een gemeentelijke machtiging moet aangevraagd worden in de gemeente van vertrek én gemeente van aankomst. Het is ook niet voor elke stoet afzonderlijk dat een machtiging moet worden aangevraagd. Algemeen is een machtiging maximaal 6 maanden geldig. Gemeenten kunnen de periode van geldigheid van de machtiging zelf verder specificeren.

Erwin Debruyne