Auteur:

Gepubliceerd op: 03-06-2020

Vanaf 1 juli 2020 zullen nieuwe modaliteiten voor de registratie van de wil om menselijk lichaamsmateriaal na overlijden te doneren van kracht worden. We wijzen erop dat er in België een veronderstelde toestemming voor de donatie van menselijk lichaamsmateriaal (organen, weefsels en cellen) na overlijden bestaat. Dit betekent dat iedereen geacht wordt in te stemmen met de donatie van zijn lichaamsmateriaal na overlijden.

Voor gemeentebesturen brengen de nieuwe modaliteiten vanaf 2 juni 2020 belangrijke veranderingen met zich mee. Lees hierover de rondzendbrief met meer informatie (Inforumnr. 336586).

Veerle Cortebeeck