Auteur:

Gepubliceerd op: 09-09-2020

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 20 augustus om opnieuw evenementen toe te laten tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Een recent wijzigingsbesluit biedt uitbaters van infrastructuur voor evenementen en voorstellingen nu ook de mogelijkheid om een groter zittend publiek te verwelkomen. Om dit veilig te laten verlopen, ontwikkelde EventFlanders samen met stakeholders uit de evenementensector, Vlaamse Overheid en de GEES twee nieuwe instrumenten.
 

1. Het COVID Event Risk Model voor COVID-veilige evenementen


Artikel 13 van het Ministrieel Besluit COVID-19 verplicht het gebruik van een ‘matrix’ voor toelatingsbeslissingen wanneer het gaat over de organisatie van evenementen, voorstellingen, gezeten recepties, banketten, betogingen, sportwedstrijden op de openbare weg en sportieve wedstrijden met meer dan 200 deelnemers of toeschouwers.

Als matrix werd gekozen voor het zogenaamde COVID Event Risk Model - CERM in het kort - vergezeld door het CERM-protocol. Het bijhorende protocol biedt de gebruiker extra info om het model in te vullen en een overzicht van relevante protocollen en draaiboeken.

Dankzij het CERM krijgen eventorganisatoren en gemeentebesturen inzicht in het veiligheidsrisico van een evenement. Na het doorlopen van de CERM-scan bezorgen de organisatoren de verkregen kleurencode (groen, oranje of rood) aan het gemeentebestuur. Deze kleurencode moet dan meegenomen worden bij het nemen van een toelatingsbeslissing.

Voor meer info over het CERM kan je terecht op covideventriskmodel.be of via mail.


2. Het COVID Infrastructure Risk Model voor permanente infrastructuren


Naast het CERM is er ook het CIRM of COVID Infrastructure Risk Model. Deze complementaire tool werd voorzien voor uitbaters van permanente sport- of culturele infrastructuren zoals stadions, sporthallen, concertzalen, theaters en andere event- en congreslocaties. Aangezien lokale besturen vaak dergelijke infrastructuren beheren en uitbaten is het CIRM ook voor hen van belang.

Het CIRM beroept zich (deels) op dezelfde parameters als het CERM, maar focust op hoe de infrastructuur zich leent tot coronaveilige evenementen. Het model speelt een belangrijke rol wanneer de infrastructuur activiteiten wil organiseren met een groter publiek dan het maximum aantal voorzien in het Ministerieel Besluit.

Na een ontvankelijkheidstoets en eventuele afstemming met de aanvrager kan het gemeentebestuur een aanvraag indienen bij het CIRM-loket, samen met een CIRM-scan (gevalideerd door een preventieadviseur) en een uitgewerkt draaiboek met COVID-maatregelen in functie van het beoogde publieksaantal. Na consultatie van een viroloog zal de bevoegde minister een advies formuleren en dit via hetzelfde loket bezorgen aan het gemeentebestuur.

Voor meer info over het CIRM kan je terecht op covideventriskmodel.be of via mail.

Chris Peeters