Auteur:

Gepubliceerd op: 10-03-2021

In een eerder nieuwsbericht kon je al lezen dat besturen voor 2020 en 2021 een nieuwe fiscale fiche (281.99) moeten opmaken voor de lokale steunmaatregelen aan natuurlijke personen in het kader van de COVID-19-pandemie. Normaalgezien zouden deze maatregelen belastbaar zijn in de personenbelasting, maar ze werden door de wetgever vrijgesteld. In een brief die verzonden werd aan de lokale besturen verduidelijkt de fiscus in welke gevallen een dergelijke fiche noodzakelijk is.

De fiche moet enkel opgesteld worden voor steunmaatregelen die aanzien worden als beroepsinkomsten voor de verkrijger, een natuurlijke persoon die belastbaar is in de personenbelasting. De vergoedingen moeten vallen onder de volgende vrijstellingsvoorwaarden:

  • Geen directe of indirecte vergoeding voor levering van goederen of verlenen van diensten.
  • In de regeling op grond waarvan de vergoeding wordt verleend, wordt uitdrukkelijk bepaald dat ze verleend wordt om de economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden.
  • Voor inkomstenjaar 2020 moet de vergoeding betaald of toegekend zijn tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020.

Dat houdt in dat o.a. voor de volgende steunmaatregelen in kader van de economische impact van Covid-19 geen fiche 281.99 moet opgesteld worden: consumptiebonnen, belastingverminderingen, vrijstellingen van markt- en kermisgelden, kwijtschelding van kosten kinderopvang, uitstel van concessievergoedingen.

Een fiche 281.99 moet opgemaakt worden per type vergoeding die onder de vrijstelling van art. 6 van de wet van 29.5.2020 valt. De bedragen mogen per genieter voor dezelfde vrijgestelde vergoeding worden samengeteld tot één totaalbedrag voor het inkomstenjaar 2020.

Voor vrijgestelde vergoedingen die niet aan natuurlijke personen die belastbaar zijn in de personenbelasting toegekend zijn - maar wel aan vennootschappen belastbaar in de vennootschapsbelasting of de belasting niet-inwonersvennootschappen, of aan natuurlijke personen die belastbaar zijn in de belasting niet-inwoners-natuurlijke personen - moet er geen fiche 281.99 opgemaakt worden, maar wel een fiche 281.93, waarvoor de gebruikelijke uitzonderingen gelden. In de fiche 281.93 moet dan vak 5 ingevuld worden en dient men in vak 6 aan te duiden dat het een vrijstelling betreft, samen met de reglementaire grondslag van de desbetreffende COVID-maatregel.

Ben Gilot